A Wiko apostou neste U Feel, com Android 6.0 Marshmallow, para ...