A falta de stock e consequente aumento do valor de venda ...