A Asus fez-nos chegar esta proposta de dispositivos para rede powerline, ...